PROGRAM EFTERÅR 2020

OK-Haderslevs virksomhed består i klubmøde hver onsdag fra september.


Mødet begynder med dagens emne i multisalen i "Bispen" kl. 14, og kaffen serveres ca. kl. 15.


Medlemsentré inklusiv kaffe kr. 50,-.

Gæsteentré inklusiv kaffe kr. 75,-.


Årskontingent kr. 250,- for kalenderåret. 
Husk at medbrinbge medlemskortet til møderne.

 


 
 
Arrangementer i foråret 2021
Afholdes efter de gældende covid19 anvisninger.
Da vi p.t. ikke er i stand til at overholde kravene
om afstand og da der max. må samles 5 personerer møderne aflyst indtil 7/2 2021.


Aflyst

9. sep, Deniz Serinci er journalist
og barn af tvangsægteskab
.  
Deniz vil berette om danske mænd og
kvinder i Syrien, om forholdet mellem
IRAN og USA, Islamisk Stat og radikalisering
i Danmark
 
Aflyst
 
16. sep. Forfatter Jan Skaarup,
vil indvi os i udbryderkongen Carl August Lorentzens
livshistorie. C.A.L. formåede at flygte fra Horsens
Statsfængsel i juledagene i 1949, via en 18 m. lang
tunnel, der havde taget ham 11 måneder at grave.

Aflyst 
23. sep. Underholdningv/Leni Petersen
og Niels Skovby

Musik, fællessang, vittigheder, humor og modspil
med hinanden og tilhørerne. Duoen optræder med
flere instrumenter, og har optrådt i flere lande.

30. sep. Mit livs rejser v. Gerda Melchiorsen,
Halk Præstegård
,
Et muntert causeri over nogle af de rejseoplevelser
der har præget hendes liv. I mødet med andre mennesker
og anderledes kulturer påvirkes livets rejse.
 
Aflyst

7. okt. Marco Martiri, Frederiksberg er italiensk sanger.
I mere end 25 år har han spillet og sunget sydamerikansk
folkemusiks Koncerten bindes sammen med en række
spændende historier med rod i sin italienske baggrund.

 
14. okt. Efterårsferie  
der rådes over lokalet til anden side.

Aflyst
21. okt. Carla Osborg Drost
sammen med vagabonder i 8 mdr. Carla er studerende
og skulle lave en afhandling om "Livet på landevejen
med vagabonder". Det blev til en festlig og livlig men
samtidig en hård fortælling.

Aflyst 
28. okt. Erling Haugaard
Ravnsborggaard, Haderslev

vil fortælle lidt om sig selv, hvordan han kom til politiet,  
hvordan det har været at arbejde med politihunde gennem
20 år. Han vil også komme ind på, hvordan det har været
at være politiker i 17 år og formand for teknik og miljø,
 
Aflyst
4. nov. Henrik Bjørn Strandboulevarden, København,
har arbejdet i Kina i 14 år, er kinesisk gift, og taler sproget.
Har været rejseleder for Risskov Rejser i både Kina og
Japan, og arbejdet på plejehjem i Shanghai.
 
11. nov. Ingen OK-møde,
Kommunen råder over lokalet.

Aflyst
18. nov. Jesper D. Birkler, Højbjerg,
der er fængselspræst i Enner Mark Fængsel ved Horsens,
vil berette om hvordan dagligdagen former sig for fangerne
i Nordeuropas mest sikre fængsel, hvor han er sammen
med mennesker der afsoner straffe fra få år til livstid.

Aflyst
25. nov. Thorkild Sørensen, Haderslev
vil give os historien om verdens mest udbredte julesang
"Stille Nacht" (Glade Jul), som blev sunget første gang i en
landsbykirke i Østrig i 1818, Der vil blive vist bille der af stederne,
og spillet forskellige udgaver af sangen
 

1. dec. Ingen OK-møde,
Kommunen råder over lokalet,
 
Aflyst
9. dec. Her vil vi julehygge på alle mulige måder!

 OK-Klubben ønsker alle en glædelig Jul samt godt Nytår og på gensyn til januar 2021.                                           

 
Programmet for de enkelte arrangementer og foredrag er trykt i en folder, som kan udleveres hver onsdag ved arrangementet eller findes på bibliotekets hylder i stuen i "Bispen". 

 


 

 
* OK-Haderselv v/formand Elly Pedersen tlf. 74 53 26 21 e-mail: toftvej@mail.dk *
Lav din egen hjemmeside med mono.net